Loading...

HbA1C (10 test) for Insight V-IA

InSight V-IA HbA1c Rapid Quantitative Test er en fluorescensimmunoassay til som anvendes til InSight V-IA Veterinær Immunoassay Analyzer for kvantitativ bestemmelse af HbA1c-koncentration i fuldblod. Testen anvendes som hjælp til diagnosticering af diabetes.

Loading...

Description

Anvendelse

InSight V-IA HbA1c Rapid Quantitative Test er en fluorescensimmunoassay til som anvendes til InSight V-IA Veterinær Immunoassay Analyzer for kvantitativ bestemmelse af HbA1c-koncentration i fuldblod. Testen anvendes som hjælp til diagnosticering af diabetes.

Test principper

 1. Testen anvender en kvantitativ dobbelt antistof fluorescens immunoassay teknik.
 2. Intensiteten af det lys, som det fluorescerende stof udsender afspejler mængden af HbA1c. Dette måles i InSight V-IA Veterinary Immunoassay Analyzer. HbA1c koncentration udtrykkes i %

Opbevaring og stabilitet

 1. Test sættet opbevares ved 4-30 ℃ frem til udløbsdatoen.
 2. Når posen er åbnet, skal testen udføres indenfor 1 time.
 3. Hvis testen opbevares i køleskab, skal der gå 30 minutter før anvendelse, så testen kan opnå rumtemperatur.

Prøvesamling og forberedelse

Testen skal udføres med fuldblod.

1. Efter venepunktur (flebotomi), opsamles en blodprøve med EDTA antikoagulant.

2. Testen skal udføres umiddelbart efter prøvetagningen. Hvis testen ikke kan udføres inden for 2 timer efter blodopsamling, skal testen opbevares ved 2 til 8 ℃, og maksimalt i 48 timer. Inden anvendelse skal testen bringes tilbage til stuetemperatur.

Test procedure

Se brugervejledningen til InSight V-IA Veterinary Immunoassay Analyzer for komplet vejledning til analysatoren.

 1. Sæt testkassetten på en ren, vandret overflade.
 2. Sørg for, at testpatronens partinummer stemmer overens med ID-chip nummeret og indsæt herefter ID Chippen i analysatoren. Vær opmærksom på ikke at røre ved spidsen af ID Chippen. Tryk på ‘Læs ID-kort’ på testskærmen.
 3. Pipetter 10 μl af prøven over i bufferrøret og bland forsigtigt. Kraftig omrøring og skumdannelse bør undgås.

 4. Pipetter 75 μl blandet prøvefortynding over i prøvebrønden i testpatronen. Undgå at der dannes bobler i prøven.

 5. Se afsnit V i InSight V-IA veterinær immunassay Analyzer brugervejledning for detaljer.

  a) Quick Test Mode: Indstil timeren til 5 minutter, og start timeren med det samme efter tilsætning af prøveblandingen til prøvebrønden. Når timeren er færdig, indsættes testpatronen i patronholderen på analysatoren. Klik herefter på ‘Test’. Analysatoren scanner testenheden automatisk og viser herefter testresultatet.

  b) Standard Test Mode: Indsæt testenheden i patronholderen på analysatoren straks efter tilføjelse af prøven til prøvebrønden, skal du klikke på ‘Test’. Analysatoren begynder at nedtælle og læser automatisk testresultatet.

 6. Resultatet vises på hoved skærmen og udskrives automatisk.

Fortolkning af testresultater

InSight V-IA Veterinary Immunoassay Analyzer beregner HbA1c-test resultatet automatisk og viser koncentrationen af ​​HbA1c på skærmen.
Yderlige oplysninger findes i brugervejledningen til InSight V-IA Veterinary Immunoassay Analyser.

Registreringsområde: 4 – 14,5 %

Reference område:

4% – 6 %
6 % – 8 %
> 8%
Normal
subklinisk stadie
Diabetes

OBS: Hver klinik bør oprette et reference område, som er repræsentativt for de dyr som testes på klinikken.

Kvalitetskontrol

Hver InSight V-IA HbA1c Rapid Quantitative Test indeholder en kvalitetskontrol, som automatisk udføres hver gang en prøve testes.

Hvis kvalitetskontrollen registrere et ugyldigt resultat, vil analysatoren vise en fejl meddelelse og prøven skal tages om.