Loading...

NovaVet Ketone Xpress Meter

NovaVet Blod-keton måler

NovaVet måler beta-hydroxybutyrat (BHBA) i blodet, som er golden standard for påvisning af subklinisk ketose. NovaVet giver nøjagtige, kvantitative resultater, som muliggør tidlig påvisning af subklinisk ketose hos malkekvæg og diabetisk ketoacidose hos selskabsdyr.

Loading...

Description

NovaVet måler beta-hydroxybutyrat (BHBA) i blodet, som er golden standard for påvisning af subklinisk ketose. NovaVet giver nøjagtige, kvantitative resultater, som muliggør tidlig påvisning af subklinisk ketose hos malkekvæg og diabetisk ketoacidose hos selskabsdyr.

Features

 • Klar til brug, engangsbiosensor
 • Ingen kalibrering påkrævet
 • Enkel testprocedure i felten
 • Nøjagtige blod-keton resultater på 10 sekunder
 • Lille prøvevolumen
 • Målerens hukommelse gemmer op til 400 testresultater
 • Korrigerer for HCT
 • Eliminerer interfererende substanser
 • Stort display, som er let at aflæse i mørke omgivelser
 • To niveauer af kvalitetskontrol giver verifikation af målerens nøjagtighed
 • Robust bæretaske giver praktisk transport og opbevaring af måleren, glukose- og ketonteststrimler og kvalitetskontrolopløsninger

BHBA i blodet er golden standard for påvisning af subklinisk ketose hos malkekvæg. En BHBA-koncentration i blodet på 1,2 – 1,4 mmol/L er en vigtig tærskel for påvisning af subklinisk ketose og for forudsigelse af sundhedsrisikoen hos køer i tidlig laktation.

 • NovaVets BHBA-biosensorer giver nøjagtig analyse i dette subkliniske område.
 • BHBA i blod giver bedre sensitivitet og specificitet for ketose end urin- eller mælkeketontestning.

Præcise, kvantitative BHBA-resultater

Keton måleren giver en sammenlignelig nøjagtighed med laboratorie tests for BHBA. Den giver kvantitative resultater og eliminerer dermed subjektiviteten, som forekommer ved fortolkning af semi-kvantitative resultater (eksempelvis ved måling af mælke- og urin-keton).

Simpel test procedure i felten

 1. En meget lille dråbe blod udtages fra halevenen ved hjælp af en 20 eller 22 gauge nål og et vakuumrør.
 2. En præ-kalibreret biosensor indsættes i måleren. Der kræves ingen kalibreringskodning af måleren eller biosensoren.
 3. En lille dråbe blod (0,8 mikroliter) tilsættes til enden af strimlen. BHBA-resultaterne er klar på 10 sekunder

Tidlig opdagelse af subklinisk ketose kan forhindre økonomiske tab

Subklinisk ketose er defineret som atypiske koncentrationer af cirkulerende ketoner (primært beta-hydroxybutyrat) i fravær af kliniske tegn på ketose. Tidlig opdagelse af ketose i det subkliniske stadie gør det muligt at indføre fodringsstrategier for at forhindre klinisk ketose, utilpashed hos køerne og økonomiske tab for mælkeproducenten.

Klinisk ketose hos malkekvæg i tidlig laktation – Et økonomisk tab for mælkeproducenter

Malkekøers overgang fra kælvning til påbegyndt laktation er et kritisk tidspunkt, og det har stor betydning for koens sundhed og produktion gennem hele laktationsperioden. Alle køer i denne overgangfase er i risiko at komme i klinisk ketose, som er karakteriseret ved delvis anoreksi, dårlig appetit og tegn på nervøs dysfunktion, herunder atypisk slikken, dårlig koordination og atypisk gang og brølen. Klinisk ketose medfører økonomiske tab for mælkeproducenten på grund af:

 • Nedsat mælkeproduktion, dårlig mælkekvalitet
 • Mastitis, risiko for forskudt abomasum
 • Metritis, nedsat frugtbarhed
 • Flere flytninger af besætninger og øgede behandlingsomkostninger

Optimering af besætningskontrol

NovaVet giver en enkel, præcis og økonomisk detektion af ketose i en besætning. Besætningskontrollen forbedres i forhold til at stole på mælkeproducentens subjektive opfattelse af kliniske tegn på ketose eller mindre følsomme og specifikke ketontest af mælkeurin. Fordelene ved NovaVet BHBA-test i forbindelse med besætningskontrol omfatter:

 • Tidlig identifikation og overvågning af ændringer hos køer i overgang fra kælving til laktation
 • Beskyttelse af besætningens mælkeproduktion og -kvalitet
 • Kvantificering af prævalensen af ketose i besætningen
 • Undgår behandlingsomkostninger for klinisk ketose
 • Overvågning og styring af besætningens fodringsprogram
 • Beskyttelse af besætningens reproduktionsevne
 • Reduktion i besætningens aflivningsrater
 • Test af individuelle risikokvæg

NovaVet BHBA-test kan målrettes potentielle problem- eller højrisikokøer. Individuel test af risikokøer kan identificere ketose tidligt i sygdomsprocessen, så mere alvorlig klinisk sygdom kan undgås med klinisk intervention.