Loading...

cPL (10 test) for Insight V-IA (WD1569)

InSight V-IA cPL Rapid Quantitative Test er en fluorescens immunoassay, anvendes sammen med InSight V-IA Veterinary Immunoassay Analyser til kvantitativ bestemmelse af cPL-koncentration i hundeserum eller plasma. Testen bruges som en indikator for diagnosticering af pancreatitis.

Loading...

Description

Anvendelse

InSight V-IA cPL Rapid Quantitative Test er en fluorescens immunoassay, anvendes sammen med InSight V-IA Veterinary Immunoassay Analyser til kvantitativ bestemmelse af cPL-koncentration i hundeserum eller plasma. Testen bruges som en indikator for diagnosticering af pancreatitis.

Test principper

 1. Denne test anvender en kvantitativ dobbelt antistof fluorescens immunoassay teknik.
 2. Lysstofrørets intensitet afspejler mængden af optaget cPL som behandles i InSight V-IA Veterinary Immunoassay Analyseren. Det er denne cPL koncentration som udtrykkes i μg/L i testresultatet.

Opbevaring og stabilitet

 1. Test sættet opbevares ved 4-30 ℃ frem til udløbsdatoen.
 2. Når posen er åbnet, skal testen udføres indenfor 1 time.
 3. Hvis testen opbevares i køleskab, skal der gå 30 minutter før anvendelse, så testen kan opnå rumtemperatur.

Prøvesamling og forberedelse

Testen kan udføres med enten serum eller plasma.

1. Efter venepunktur (flebotomi), opsamles en hel blodprøve i et blodopsamlingsrør. Hvis der anvendes en plasmaprøve, skal du bruge et blodopsamlingsrør indeholdende lithium heparin antikoagulant. Hvis der anvendes en serumprøve, skal du bruge et serumudskiller rør.

2. Separer serum eller plasma fra blodet indenfor 2 timer efter at blodprøven er taget. Hvis en prøve er meget hæmolyseret, anbefales det at tage en ny prøve.

3. Testen skal udføres umiddelbart efter prøvetagningen. Hvis testen ikke kan udføres inden for 2 timer efter blodopsamling skal testen opbevares ved 2 til 8 ℃, og maksimalt i 48 timer. Hvis prøverne skal opbevares i længere tid, så skal de opbevares ved en temperatur på under -20 ℃.

Når en test skal anvendes efter langtidsopbevaring og/eller nedfrysning, så skal den optøs til stuetemperatur og herefter blandes godt inden den anvendes. Bemærk at prøven ikke må nedfryses igen efter optøning.

Test procedure

Se brugervejledningen til InSight V-IA Veterinary Immunoassay Analyzer for komplet brugsanvisning til analysatoren.

 1. Sæt testkassetten på en ren, vandret overflade.
 2. Sørg for, at testpatronens partinummer stemmer overens med ID-chip nummeret og indsæt herefter ID Chippen i analysatoren. Vær opmærksom på ikke at røre ved spidsen af ID Chippen. Tryk på ‘Læs ID-kort’ på testskærmen.
 3. Pipetter 75 µl af prøven over i pufferrøret og bland forsigtigt. Kraftig omrøring og skumdannelse bør undgås.

 4. Pipetter 75 μl blandet prøvefortynding over i prøvebrønden i testpatronen. Undgå at der dannes bobler i prøven.

 5. Se afsnit V i InSight V-IA veterinær immunassay Analyzer brugervejledning for detaljer.

  a) Quick Test Mode: Indstil timeren til 15 minutter, og start timeren med det samme efter tilsætning af prøveblandingen til prøvebrønden. Når timeren er færdig, indsættes testpatronen i patronholderen på analysatoren. Klik herefter på ‘Test’. Analysatoren scanner testenheden automatisk og viser herefter testresultatet.

  b) Standard Test Mode: Indsæt testenheden i patronholderen på analysatoren straks efter tilføjelse af prøven til prøvebrønden, skal du klikke på ‘Test’. Analysatoren begynder at nedtælle og læser automatisk testresultatet.

 6. Resultatet vises på hovedskærmen og udskrives automatisk.

Fortolkning af testresultater

InSight V-IA Veterinary Immunoassay Analyzer beregner cPL-test resultatet automatisk og viser koncentrationen af ​​cPL på skærmen.
Yderlige oplysninger findes i brugervejledningen til InSight V-IA Veterinary Immunoassay Analyser.

Registreringsområde: 10-1000μg/L

Reference område:

Range of cPL ug/L
Normal (Low risk)
High risk
Pancreatitis
<200
200 – 400
>400

OBS: Hver klinik bør oprette et reference område, som er repræsentativt for de dyr som testes på klinikken.

Kvalitetskontrol

Hver InSight V-IA cPL Rapid Quantitative Test indeholder en kvalitetskontrol, som automatisk udføres hver gang en prøve testes.

Hvis kvalitetskontrollen registrere et ugyldigt resultat, vil analysatoren vise en fejl meddelelse og prøven skal tages om.