Loading...

LAQUAtwin iCa startkit

LAQUAtwin iCa instrument + reagenser til måling af iCa (ioniseret Calcium).

Startkittet indeholder reagenser til mellem 25 og 250 test, afhængigt af hvor mange kvæg, som testes mellem hver kalibrering.

Loading...

Description

Måling af iCa (ioniseret Calcium) på stedet kan have af stor værdi for dyrlæger og producenter.

Brochure LAQUAtwin iCa Bovine Brochure HUK_v1.41

Øjeblikkelige resultater
Den målte ioniserede calciumværdi bør give en god indikation om dyrenes helbred og sandsynlighed for at pådrage sig hypocalcæmi eller hypercalcæmi.


Målinger på stedet

Tag din prøve fra dyret, anbring en dråbe blod (eller serum) på sensoren og aflæs værdien af ​​ioniseret calcium.

Hurtig screening
Udfør en hurtig screening uden at skulle sende din prøve til laboratoriet. Tidsbesparelse sikrer en hurtigere reaktion på dyrets sundhedspleje.

Fuldblod eller serum.
LAQUAtwin iCa er designet til at måle fuldblod, men vil også klare sig godt med serum.

Økonomiske diagnosticering
Dyrets helbred analyseres til en brøkdel af prisen sammenlignet med en blodgasanalysator eller andre tilgængelige metoder.